tigger_odyn: (Default)
[personal profile] tigger_odyn
Originally posted by [livejournal.com profile] arlot at Жилищный кодекс
Проект Налогового кодекса кажется вам совершенно нормальным?
В "вашей стране" наконец-то после многих лет все хорошо?
На вашем столе уже стоит гипсовый бюст В.Ф.Януковича?

Тогда предлагаю ознакомится с рядом идей нового Жилищного кодекса (будет рассматриваться Радой 14-17 декабря).
 • проект кодексу передбачає можливість примусового відселення боржників, а також необмежені штрафи за прострочення оплати комунальних послуг.
 • вводиться пеня в розмірі 0,1% за кожен прострочений день оплати комунальних послуг, але, на відміну від чинного законодавства, загальна сума не обмежується вартістю неоплачених послуг, а може зростати до безкінечності
 • примусове виселення мешканців з будинків, які підлягають реконструкції або йдуть під знесення, без 100%-ї згоди мешканців.
 • виселяти без згоди зможуть і тих, хто зможе своєчасно виплачувати банківський кредит за своє житло.
 • виселяти мешканців влада зможе в будь-який район міста, а не в межах одного, як це є зараз. якщо ж власник відмовиться переселятися, його квартиру примусово викуплять.

 • навіть якщо 90% мешканців проти розселення, будинок все одно може піти під знос.


 • мешканців квартир будуть виселяти у примусовому порядку, якщо будинок, в якому вони проживають, заважатиме будівництву мостів чи доріг.
 • можливість переводу житлового фонду у нежитловий. після цього колишні власники житлового фонду (який став нежитловим) втрачають право на будь-які матеріальні відшкодування.
 • примусове створеня об’єднаннь власників багатоквартирних будинків (ОВББ).

 • Думаю уже стоит уточнять дату ближайшего митинга протеста в вашем населенном пункте.


  From:
  Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
  OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
  User
  Account name:
  Password:
  If you don't have an account you can create one now.
  Subject:
  HTML doesn't work in the subject.

  Message:

   
  Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
  Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

  Profile

  tigger_odyn: (Default)
  tigger_odyn

  August 2011

  S M T W T F S
   123 456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031   

  Style Credit

  Expand Cut Tags

  No cut tags
  Page generated 21 Sep 2017 01:39
  Powered by Dreamwidth Studios